Categorieën
Geen categorie

Is verloren natuur ook echt verleden tijd?

Afhankelijk wat er precies is verloren gegaan.

Productiebos.

Stukje tekst overgenomen met links naar de bron. Om inzichtelijk te laten zien op welke manier wordt gewerkt.

Exploitatievoorwaarden worden opgelegd aan de koper van het hout in geval van houtverkoop op stam. Deze voorwaarden omvattend de afspraken die moeten worden nageleefd bij het oogsten en het transport van hout in het bos. Ze omschrijven in feite de wijze waarop de bosbeheerder wenst dat de exploitatie en het transport worden uitgevoerd. Zo mag de gekozen exploitatiewijze en het uitvoeren van de werken geen negatieve consequenties hebben voor de bodem of de blijvende opstand. Daarom kan bijvoorbeeld het gebruik van vaste ruimingspistes en het inzetten van speciale machines opgelegd worden. Andere voorwaarden kunnen betrekking hebben op de periode waarin gewerkt kan worden en onder welke weersomstandigheden het werk wordt stilgelegd.

Wat is belangrijk en wat nu juist niet.

Genoeg om te vinden op het ´Internet´ En er is niks waaruit blijkt dat er een tegenverbinding in zit. Zo hier en daar worden grote hordes vrijwilligers ingezet. In het principe is het een druppel op de gloeiende plaat. Herbeplanting vind wel plaats maar het valt niet op. Het kappen daarentegen is tweederde meer dan aan nieuwe beplanting kan worden voldaan. En er zijn genoeg organisaties die zich bezig houden met het beschermen van de natuur.

Is verloren natuur ook echt verleden tijd? om die vraag zo duidelijk neer te leggen dat je het ook zult snappen. Dat hangt geheel af van wat er precies verloren is gegaan. Bij de Rijksoverheid het Natura 2000. bekijk het eens en lees het eens. We beginnen bij de wet natuurbescherming.

Vogelrichtlijn (gecodificeerde versie 2019)

Download ‘Vogelrichtlijn (gecodificeerde versie 2019)’

Habitatrichtlijn (pdf, 196 KB).

En op de site natura2000 vind je tegenstrijdige info. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. (aldus).

Staatsbosbeheer werkt voor het beheer van de Natura 2000-gebieden nauw samen met andere terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen en met partners als Natuur & Milieu en de provinciale Milieufederaties.

Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. We maken ons sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen.

Landschappen heeft zelf, al niet eens meer een website. (WEL fb).

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu gelooft in een duurzame toekomst voor iedereen. Waarin we leven, wonen en werken zonder een negatief effect op het klimaat en de natuur.

ALLEMAAL PRACHTIG OMSCHREVEN

https://www.inverse.com/science/why-scientists-might-have-detected-dark-energy-on-earth

Naast de zichtbare wereld zoals wij het waarnemen. Zien we toch duidelijk niks. Vanuit de natuur bekeken in begrijpbare taal. Een oneindige loop in 3D uit te drukken in lagen. Wat je ziet is wat je niet kan voelen. Zou je optimaal kunnen kijken.

In vergelijking met bovenstaande afbeelding de gelijkenis maar dan uitgezoomd. Ook bovenste foto is daarmee duidelijk als jij je ogen 90% sluit. En je kijkt naar de grote afbeelding zie je hetzelfde.

Uit de sporen van donkere energie liggen ook de sporen van het herstel. De zienswijze is/wordt dan nanofysica. Een voorbeeld hiervan kunt u onder vinden. klik op de link, en klik of lees het artikel daarna.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgeert.eefting%2Fposts%2F2859455844317617&show_text=true&width=500

Het voorbeeld hierboven aangegeven is de laatste mogelijkheid om verloren natuur terug te toveren. Maar tevens erg riskant ook vanwege de kwetsbaarheid. En nog steeds niet dat mensen dat willen geloven. Voor die mensen hebben we een goede remedie: Succes in uw verdere toekomstvisie. Zo heeft donkere materie wel meer eigenschappen, die reguliere mensen nooit van hun levensdagen gaan snappen. daar gaat het niet nu over slechts alleen op aanvraag.

Klik (BRON) = afbeelding

Of we kijken in oude boskaarten. Waaruit iets te achterhalen is in waardevolle informatie wat nooit ontdekt is of onvolledig.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontstaan_van_de_Nederlandse_ondergrond

Ook hier kunt je min of meer aflezen door begrijpend te lezen. Zeewaterspiegel, Klimaatveranderingen de aarde is constant in beweging op een manier die wij ervaren als een hele dag tot de volgende morgen dat we weer opstaan. Deze loop die 365 kalenderdagen duurt. De aarde draait niet in een cirkel rondom de zon, maar in een soort ovaal (het begrip lente, zomer, herfst, winter) ook wel een ellips genoemd. De aarde ligt een klein beetje scheef, ongeveer 23 graden. Zij draait in 23 uur, 56 minuten en 4 seconden, één keer om haar eigen as. Het verschil komt doordat de aarde niet alleen om haar as draait, maar ook om de zon.

Bouw een atoomklok zou ik zeggen die 23 uur, 56 minuten en 4 seconden exact aangeeft. 3 minuten en 56 seconden blijven volgens het kalenderjaar per dag over. 8.544,00 calculator uren per jaar.

Want we willen graag weten hoe we moeten zoeken. Misschien biedt het ESSD ons hulp in overzichten. En zo komen we van alles tegen onderweg op onze zoektocht. Geologische schematisering van de ondiepe ondergrond van Groningen. Ook verrekte interessant als je wilt weten wat de structuren van de gronden zijn.

Een mythologie

Een mythologie kan in de loop van de tijd veranderen en meegroeien met veranderende omstandigheden. Instabiliteit in de natuur is vergelijkbaar dus met een reeks van parallellen van dezelfde soort, en eenduidig verbonden met het DNA zoals dat bij de mens ook voorkomt.

Kennis van DNA-sequenties is van essentieel belang voor fundamenteel biologisch onderzoek en wordt praktisch toegepast in andere disciplines, zoals klinische genetica, biotechnologie, forensisch onderzoek, virologie en fylogenetica. Door het genetisch materiaal tussen individuen te vergelijken kan bijvoorbeeld een ziekte worden gediagnosticeerd. En kunnen we proberen door Forensische Archeologie de sporen vinden voor toekomstige herstel van de natuur.

Alhoewel indien deze techniek ook aardige kosten meebrengt. Het beroep Forensisch Archeoloog is onderdeel van de beroepsfamilie Filosofen, historici en politicologen. En wordt hoe dan ook in zeer matige condities op prijs gesteld in de arbeidsmarkt.

In deze huidige maatschappij anno 2021 zijn de kansen zodanig slecht gesteld. Dat de hele wereld roept pandemie terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Veranderingen in klimaat en ecosystemen. Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand (temperatuur, windkracht, bedekkingsgraad en neerslag) over een periode van minimaal 30 jaar. Daarin zit tenminste 1 zonnewende van grofweg 11 jaar. Afhankelijk van het biotisch en het abiotisch natuursysteem. Methodologische kwaliteit kan op vele manieren worden gedefinieerd. Binnen de Afdeling Kwantumchemie en Fysicochemie worden de werkwijzen van de quantum mechanica toegepast op het onderzoek van een groot aantal organische, biologische en anorganische verbindingen.

En er zijn zoveel toezichthouders en organisaties die zich bezig houden met het begrip “Natuur” om het te beschermen.

Dat ze denken het puzzelstukje te hebben gevonden. Terwijl we een regering hebben die i.p.v. beschermen, juist door politicologen die radicaal zijn in het tegenovergestelde. Verkeerd staatskundig beleid dus. Vele mensen waarvan ze nu al weten hoe chronisch ziek ze gaan worden. Waarvan ze de uitkomst al weten door eerdere methodologische toepassingen. Mensen die als complot terrorist neer worden gezet. Andere wetenschappers het daglicht in de ogen niet zijn gegund. Indien vervallen in gedragingen waardoor grote chaos ontstaat.

Wat mij betreft zijn al deze mensen hun waardige vorm van menselijkheid kwijt. Dat deze vorm van natuur uitsterft is vanuit verschillende inzichten en ziens aarden in te vullen als niet belangrijk voor de wereld. Dat daardoor wereldwijd een heel habitat vervuild is. Watervervuiling is met zekerheid te zeggen de grootste boosdoener voor het vervuilen van eigen leefomgeving.

Door de modernere vormen van archeologie is betonnering het sleutelwoord voor natuuruitsluiting. Bedrijven en particulieren houden niet altijd rekenschap met de natuur. En is hun woonerf van voren naar achteren dicht gebetonneerd. Stenen en tegels dus met hier en daar een streepje natuur. De grootste fouten die particulieren maken is de weg van de minste weerstand. Niemand wil enigszins echt de moeite nemen. Hoveniers die commercieel zijn en binnen particuliere sector. Ook daarbuiten zien we dat bedrijf gerelateerd exact dezelfde fouten.

Keer op keer worden ze erop gewezen zonder resultaat. In veel gevallen gaat het om flora wat spontaan vernietigt wordt ter vervanging van beton.

Diverse coniferen
Wilde liguster
Pontische rododendron
Geel bloeiende planten | 10 x mooie gele bloemen | Tijd voor je tuin
Creëer een openbare tuin.

Maar ook je tuin renoveren kan andere inzichten geven. Om een voorbeeld te noemen zouden mensen die besluiten om hun oude bebossing te vervangen door betonnering (dus je tuin onderhoudsvrij) vol met zoveel mogelijk sierbestrating. (mag wat kosten) En daarbij komt dat de oude bebossing meestal vernielt wordt door het er grofweg uit trekken. Meestal gaat dit naar een compostverwerker. Zodat het later weer terugkeert als compost voor weer andere planten.

Je zou de planten ook kunnen herplanten in of om de plaatselijke natuur. Breng meer oude bebossing aan in bijvoorbeeld,

Dorpsgemeenschappen

Of de randen en open plekken nabij een productiebos. Dit zou een nuttiger besteding zijn. Daarvoor houd je de natuur mooi in bedwang. Wild zoals Herten, Konijnen, Vossen, Dassen, Vogels, Insecten krijgen op deze manier een gevarieerdere aanbod van vegetatie.

De natuur helpt waar het geliefd is door structurele liefde voor de natuur.

Maar zo krijg je ook een betere balans in de bodem omdat het juist divers wordt gemaakt. Hoe creëer je nu zo’n aantrekkelijk wondervolle omgeving die in balans is. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Hoe gebalanceerder hoe minder gezondheidsklachten.

Plan bescherming tegen overstromingen bij het bouwen van een huis: 7 tips  voor overstromingen

Juist door klimaatverandering en oprukkende vervuilingen of het weghalen van het essentiële flora waarbij ook de fauna behoort. Krijg je enorme verschuivingen. SRM technologie is daarvan ook een onderdeel. Luchtvervuiling van bijzondere aard. Zware luchtverkeer wat door de jaren heen alleen maar meer is toegenomen. En daarmee ook meer milieubelastend is geworden. Ondanks de moderne wetenschap zie je daarom ook nauwelijks verschillen. Zwaar vervuilende nanodeeltjes laten zich vervoeren door de wind. En komt samen terecht met weersomslagen. Het biomassa beleid is de tweede opvolgende wat tevens enorm milieubelastend is.

En dan praat ik niet over houtkachels die hout gebruiken. Maar eerder het proces van droging. Veel mensen denken nog altijd van het hout dat het een superbrandstof is. Relatief vrij goedkoop ten opzichte van andere fossiele brandstoffen. Niet iedereen gaat zorgvuldig om met hout wat bedoeld is voor verbranding in een kachel.

Het is idd een puzzle stuk. Maar mensen zijn ook niet altijd voor een rede vatbaar. En keren zich steeds vaker de rug toe, en verblijven liever in hun eigen vertrouwde omgeving. Zo is het ook met verloren flora en fauna als het eenmaal is verdwenen willen ze het weer terug. En blijkt de opgave te moeilijk binnen het centrale punt. dan hoef je alsnog geen ommekeer te verwachten. Precies als met de politiek in Nederland. Klakkeloos ergens mee bezig gaan zonder verder na te denken. Achteloos iets uitvoeren zonder vooraf de consequenties te overzien. Allemaal kostbare verloren tijd. Tijd wat bijzonder kostbaar is voor klaarblijkelijk iedereen.

Zijn we het verloren dan proberen we het opnieuw te creëren. Een psychologische loop in onzichtbare energie. De uitdrukking donkere energie ligt bij de mensen op een heel ander niveau. Flora en fauna lopen niet parallel daarmee. Het is de natuur zoals u het waar denkt te nemen. Het weer veranderd ook in een ander concept zoals we dat kennen uit films. Meer, luchtverplaatsingen, (stormen, en neerslag) zoals hevige onweerbuien met veel wind en wateroverlast. Op andere continenten in de vorm van tornado’s en cyclonen en tyfoons.

DE WET DER STORMEN. heel mooi om te lezen.

Geschreven door Dr. F.W.C. KRECKE

De verloren gangen in de natuur

Plateau van Caestert is ook zo’n typisch gebied. Het plateau vormde vroeger van Maastricht tot aan Wezet één geheel, maar is in de loop der tijd doorsneden geraakt en een deel ervan is afgegraven ten behoeve van de kalkwinning. Het Albertkanaal doorsnijdt het plateau tussen de Belgische plaatsen Kanne en Ternaaien. Ook het Kempens Plateau en Cannerberg doorsneden. Ook hier geldt wat verloren is gegaan komt niet weer terug. Daarom is het een Natura 2000 gebied geworden. Plateau van Caestert voorlopig beschermd als archeologische site.

Persoonlijk vinden wij dat het onder wereld erfgoed moet komen vanwege de zeer uitgebreide habitats die hier zijn te vinden.

Andere oorzaken aan verloren gangen

Algen kunnen sneller groeien wanneer er veel voedingsstoffen (of nutriënten) zoals bijvoorbeeld nitraten en fosfaten aanwezig zijn in het water. De ongewenste overmaat aan nutriënten noemt men eutrofiëring en leidt tot een explosieve algengroei

De natuur die uiteindelijk overblijft is 62,4 % van alle gangen die nog niet verloren zijn of blijken. 448 resultaten die op verschillende manieren worden toegepast. Ruim 2/3 is hierbij verslaggever en heeft andere bronnen. Slechts 1/3 van de wereldbevolking die daadwerkelijk in een paradijs wil wonen. Alleen het nog niet weet waar te beginnen.

Om mooie ontwikkelingen te zien ontplooien, blijf niet zitten in het hol. Er is inderdaad als veel flora en fauna verloren. En er is een laatste strohalm om aan te pakken zodat de schade beperkt kan blijven. Het geheel van een zuivere kringloop na te bootsen vergt natuurlijk veel tijd. En misschien wel meer dan een mensenleven lang. Dat is de energie in levenswerk waardoor een professionaliteit is ontstaan. Dat eigenlijk in geen enkele boek is beschreven. Dit artikel is in zijn geheel samengesteld door verschillende auteurs en andere wetenschappers, ervaringsdeskundigen uit het veld en heel veel vrijwilligers en milieuorganisaties.

Voor het begrip hoe we komen tot samenwerkingen en ontwikkelingen zijn gekomen. Uit veel praktische ervaringen weten we dat theorieën op papier van een ideaal beeld nog wel eens verschillen van elkaar. Onze werken bestaan inmiddels ruim 30 jaar. En met de overname van Bionat 2200 uit een daarvoor 80 jarige deskundigheid van familie gerelateerd. Waardoor expertise in Biologie, Natuurkunde, Psychologie, Filosofie, kon worden aangevuld met moderne wetenschappen. Economie, Artefactueel Architectuur, Quantum natuurwetenschappen, Quantum forensische methodologie.

Lees verder in Biografie 2200. Indien deze openbaar staat dan kunt u het lezen. Kunt u het niet vinden vraag of laat een bericht achter zodat we u de link kunnen toesturen.

Dank u voor het lezen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s